Betere Landschapsfoto en Corona/Covid-19

Helaas is Corona/Covid-19 niet weg. Hoe lang dit precies gaat duren is onbekend, maar staat de gezondheid van ons allemaal voorop. We hebben de afgelopen twee jaar binnen de geldende maatregelen de workshops perfect kunnen uitvoeren. Hieronder leggen we uit hoe we tijdens een workshop te werk gaan en welke ruime mogelijkheden wij je bieden als je vanwege Corona niet aan een workshop kunt deelnemen.

Wat als een groepsworkshop niet door kan gaan of als ik niet kan deelnemen

We houden ons aan de regels die ter plaatse gelden. Omdat we workshops in verschillende landen geven, hebben we met verschillende maatregelen te maken. Zoals gebruikelijk ontvang je ongeveer 3 weken voor aanvang alle informatie over de workshop van ons. Nu kunnen de maatregelen in de periode tussen ontvangst van alle informatie en de workshop wijzigen. Mogelijk is een locatie niet meer toegankelijk, worden de maatregelen in het algemeen aangescherpt of heb jij klachten en mag je niet deelnemen. Houd je e-mail dus goed in de gaten en informeer ons tijdig als je niet kunt deelnemen.

Mocht dit gevolgen hebben voor een workshop die je hebt geboekt, dan lossen we dat samen op. Hoe gaan we te werk?

optie 1: Volg de workshop op een nieuwe datum

Mogelijk mag een workshop niet doorgaan of kun je vanwege een besmetting niet deelnemen. In dat geval heb je een paar mogelijkheden. We bieden je standaard het volgende:

  1. Wij stellen een nieuwe datum voor dezelfde workshop voor. Als de datum je uitkomt, kies je hiervoor.

optie 2: Kosteloos omboeken naar een andere workshop

2. Je mag direct en kosteloos omboeken naar een andere willekeurige 1-daagse groepsworkshop van jouw keuze van Betere Landschapsfoto.

optie 3: Tegoedbon als groepsworkshop niet kan doorgaan – vrije keuze tot en met 31 december 2021

3. Als optie 1 en 2 niet passen, ontvang je een tegoedbon van ons. Je kunt dan voor 31 december 2022 een nieuwe, zelf te kiezen, 1-daagse groepsworkshop bij Betere Landschapsfoto boeken. Er vindt geen verrekening van het inschrijfgeld plaats. Met deze tegoedbon kun je dus ook aan een groepsworkshop in 2022 of 2023 deelnemen. Het programma voor 2023 maken we aan het einde van de zomer 2022 bekend.

Mocht de door jouw nieuw geplande workshop niet door kunnen gaan, dan gelden de 3 hierboven genoemde opties opnieuw. Als groepsbeperkende maatregelen langer van kracht blijven dan 31 december 2022, dan zullen we de geldigheid van de tegoedbon verlengen. Hierover ontvang je, indien van toepassing, van ons per e-mail bericht. Ook zullen wij je per e-mail informeren als de geldigheid van je tegoedbon ten einde loopt.

Op deze manier kun je met een gerust hart een plaats in 1 van onze groepsworkshops reserveren en heb je een leuke en leerzame dag om naar uit te kijken.

Workshops kunnen worden aangepast

Op sommige punten zullen we de workshops mogelijk moeten aanpassen. We zorgen ervoor dat je krijgt wat je hebt geboekt, ook als dat op een andere locatie is. Als dat niet kan, ontvang je een gedeelte van het betaalde bedrag terug. Dat bedrag heeft alleen betrekking op het gedeelte dat wij niet kunnen uitvoeren en wordt door ons vastgesteld op basis van inkoopprijs.

Voor alle duidelijkheid: de hierboven genoemde opties, inclusief de tegoedbon en aanpassingen gelden alleen als de workshop moet worden verplaatst of aangepast vanwege het coronavirus, niet om andere redenen. Verder gelden de bestaande algemene voorwaarden.

Voor de workshop

Voor de workshop ontvang je informatie van ons. Voorlopig krijg je ook informatie over de te nemen voorzorgsmaatregelen. Zo zullen wij je vragen of je vrij bent van (corona)klachten. Als je hoest, verhoging of koorts hebt, of één van de andere symptomen hebt, blijf je thuis en neem je contact met ons op. Je kunt later aan dezelfde of een vergelijkbare workshop deelnemen. Als een huisgenoot klachten heeft geldt hetzelfde. Je bent je geld dus niet kwijt.

Tijdens de workshop

Tijdens de workshops houden wij ons aan de regels die gelden in het land waar de workshop wordt gegeven. Wij gaan ervan uit dat jij dat ook doet. Wij zorgen ervoor dat de groepsgrootte binnen de regels blijft, de onderstaande voorschriften zullen vast al bekend zijn:

  • Een groep is nooit groter dan 10 fotografen en mogelijk kleiner als (lokale) maatregelen dat vragen.
  • We informeren je over de voorschriften die ter plaatse gelden, maar houd ze ook zelf in de gaten.
  • Voor het uitdelen van koffie/thee ontsmetten wij onze handen of dragen wij handschoenen.
  • We houden anderhalve meter afstand en gaan ervan uit dat jij dat ook doet. Met inmiddels een jaar ervaring hebben we gemerkt dat de afstand geen belemmering is om je goed te kunnen begeleiden.
  • Tijdens directe begeleiding binnen 1,5 meter werken wij met een mondmasker of zelfs volledig gezichtsmasker.
  • Als je moet hoesten, doe je dat in je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na gebruik weg.

Privé workshops, privé cursussen en coaching

Als je voor een privé workshop, cursus of coaching kiest, heb je al standaard veel flexibiliteit. Privé workshops vinden met maximaal 2 deelnemers en 1 begeleidende fotograaf plaats. Je kunt ongeacht de reden naar een nieuwe datum omboeken. Dus ook als het je gewoon niet uitkomt of als het weer niet zo geschikt is. De cursussen en coaching vinden vaak al digitaal plaats, maar ook hier kunnen contactmomenten worden verplaatst.