STO-reisgarantie

STO reisgarantie is van toepassing op workshops met minstens één overnachting welke wordt aangeboden door Beterelandschapsfoto.

 

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Beterelandschapsfoto gebruik van STO-reisgarantie op al haar pakketreizen (behalve losse accommodaties of losse trein- en vliegtickets). Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van Beterelandschapsfoto ervoor zorgen, afhankelijk in welke fase van de reis u zich bevindt, dat u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling.

 

Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Beterelandschapsfoto maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.

 

Wanneer Beterelandschapsfoto voor het einde van uw reis niet in surseance van betaling komt of failliet gaat wordt uw geld 1 dag na afloop van uw reis vrijgegeven aan Beterelandschapsfoto. Mocht Beterelandschapsfoto voor het einde van uw reis in surseance van betaling terecht komen of failliet gaan dan gaan uw reisgelden naar STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld.

 

Indien u nog niet op reis bent ontvangt u de betaalde reissom terug. Wanneer u reeds onderweg bent zal STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terug krijgt, dat u uw reis af kan maken of dat u naar huis kunt terug keren.

 

Uw boeking en procedure

Nadat u van (naam reisorganisatie) een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. U kunt indien u niet aan internetbankieren doet, ook een overboeking doen.

STO-reisgarantie.

 

Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

 

Veel gestelde vragen

Wat gebeurt er als Certo Escrow failliet gaat?

Antwoord: Als Certo Escrow failliet gaat dan blijft Stichting Derdengelden Certo Escrow, waar de gelden van alle reizigers in gewaarborgd zijn, gewoon bestaan. Deze stichting is namelijk volledig zelfstandig en staat los van de handelsonderneming Certo Escrow. Omdat er geen andere activiteiten dan het waarborgen van gelden plaatsvinden in Stichting Derdengelden Certo Escrow zal deze stichting niet failliet gaan. Certo Escrow kan daarnaast niet aan de gelden komen die in Stichting Derdengelden Certo Escrow worden gewaarborgd.

 

Kan Certo Escrow aan het gewaarborgde geld komen?

Antwoord: Nee, voor het waarborgen van de gelden van derden is Stichting Derdengelden Certo Escrow opgericht. Deze stichting fungeert uitsluitend als doorgeefluik voor de betalingen bestemd voor de verkopende partij. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een geblokkeerde en afgescheiden derdengeldenrekening ondergebracht in de stichting. Door de blokkering is het voor Certo Escrow niet mogelijk aan de gelden te komen, ze beheert dus niet. Alleen wanneer aan de overeengekomen voorwaarden in de escrowovereenkomst is voldaan zullen de gelden vrijgegeven worden aan de verkoper. Het afgescheiden karakter zorgt ervoor dat Certo Escrow nooit rechthebbende, maar enkel houder is van de in waarborg genomen gelden van derden. Deze gelden vallen dus te allen tijde buiten de boedel en het eigendomsbereik van Certo Escrow. Certo Escrow is door De Nederlandsche Bank (DNB) opgenomen in het register Betaalinstelling onder artikel 2:3d Vrijgestelde betaaldienstverleners. Hiermee voldoet Certo Escrow aan de wettelijke vereisten op grond van de Wet op het Financieel Toezicht.

 

Zie de website van www.sto-reisgarantie.nl voor meer veel gestelde vragen.